A K T U A L I T Y


ČASOPIS ZA PLOTEM 3.vydání

Fotky a fotografování


Pohádkově strašidelný les 16.9.2023

Již 10 let se v Petrohradě koná Strašidelně pohádkový les, který pořádá spolek VEEV,z.s. Tuto sobotu 16.9.2023 tomu nebylo jinak. Šrek s Fionou přivítali 125 dětí a téměř 90 dospělých účastníků. Oproti jiným rokům byl pro účastníky připraven i doprovodný program. Na fotbalovém hřišti vyrostla obrovská skluzavka, tetovalo se , točila se zmrzlina, vozilo se na koních a tančilo se s moderátory Vlastou a Míšou. Na připravené trase na všechny čekalo 35 strašidel. Na závěr dostal každý zaslouženou odměnu. Doufáme, že si to každý užil po svém.

Všechny fotografie naleznete v sekci FOTOGALERIE v MENU. 


Zájmové útvary

- rukodělný kroužek

- keramický kroužek

- anglický kroužek I + II

- sportovní kroužek


Příměstské tábory

Příměstské tábory pořádáme od roku 2015, kdy jsme vyhověli přání rodičů, kteří řešili hlídání dětí o prázdninách, když oni  plnili své pracovní úkoly.


Ústecký kraj ve spolupráci s MAS Vladař podporuje
v roce 2019 spolek VEEV projektem

Aktivní život na venkově 

Vrána Jiří - podporuje činnost

spolku VEEV v roce 2019

Celoroční činnost  spolku VEEV  pro rok 2020 podporována  z dotačního příspěvku z rozpočtu Obce Petrohrad.

Petrohradská společnost s.r.o.
Ing. Čapek podporuje finančně činnost spolku VEEV, z.s. v roce 2019


Rychlý kontakt

Napište nám

VEEV,z.s.

Černčice 42,  439 85 Petrohrad
ucikovaeva@seznam.cz

Zavolejte nám

+420 721 853 992 Učíková Eva

+420 603 490 883 Učík Zdeněk

číslo účtu Česká spořitelna

3583076309/0800